Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу:

      Розпорядження голови Волинської обласної ради  від 16 грудня 2021 № 678 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради»

 

Найменування та місцезнаходження  підприємства:

Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради,

просп. Президента Грушевського, будинок 21, м. Луцьк, Волинська область, 43005

Основні напрями діяльності:

86.10 Діяльність лікарняних закладів;
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична допомога;
86.23 Стоматологічна практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих наук.

 

Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради – є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу населенню зі стаціонаром на 764 ліжка та поліклінікою на 160000 відвідувань на рік, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться в управлінні обласної ради та діє відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 16.04.2019 № 96, а також вживає заходів з підтримання громадського здоров’я.

Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/42.

Засновником та Власником Підприємства є Волинська обласна рада.

 

Статут  та структура  комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (електронне посилання):

 

http://www.volynrada.gov.ua/order/pro-zatverdzhennya-statutu-komunalnogo-pidpriyemstva-volinska-oblasna-klinichna-likarnya-voli-0

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення  діяльності  Комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради на 2021 рік складають:

Загальний фонд  - 298940,3 тис. грн.

Спеціальний фонд – 60781,6  грн.

 

Умови оплати праці будуть визначені відповідно до нормативних документів профільного законодавства..

 

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 14.01.2022 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 16 год. 28.01.2022 року.

Адреса приймання документів:  м. Луцьк,   Київський майдан, 9, каб. 514


Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

 

Телефон для довідок: (0332) 778 833, е-mail: maynovolrada@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або  поштою:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

13) копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою     або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

        Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

 

Вимоги до претендентів на посаду:

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки". У разі освіти у галузі знань "Охорона здоров'я", "Право", "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки" вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування".

Стаж роботи: 7 років на керівних посадах.

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-    план реформування підприємства протягом одного року;

 - заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

 

Дата і місце проведення конкурсу

 

07 лютого 2022 року о 14.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

 

11 лютого 2022 року об 14.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Волинська обласна рада, м. Луцьк,  Київський майдан, 9, 43027.

 

Додаток