Про незалежний аудит

проект рішення

З метою контролю за отриманням позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств, запобігання причин збитковості та ефективним використанням бюджетних коштів розпорядниками коштів обласного бюджету, керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність», ст.ст. 24,78  Господарського кодексу України, ст.ст. 17, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

                                           

ВИРІШИЛА:

 

1. Проводити один раз на два роки незалежні аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області із залученням за потреби незалежних експертів, інших фахівців.

 

2. Щороку при формуванні програми соціального та економічного розвитку області, а також обласного бюджету передбачати асигнування для оплати послуг незалежних аудиторів для проведення аудитів комунальних підприємств у складі видатків на утримання обласної ради.

 

 3. Графіки проведення аудитів затверджувати рішеннями обласної ради до 15 грудня року, що передує плановому.

 

4. Завдання на аудит погоджувати з постійною комісією обласної ради  з питань бюджету, фінансів та цінової політики.

 

5. Звіти про результати аудиту оприлюднювати на сайті обласної ради не пізніше 30 днів після завершення аудиторського дослідження.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради  з питань бюджету, фінансів та цінової політики.

 

 

Голова ради                                                                                               І.П.Палиця

 

Імберовський

778153

Суб'єкт подання: 
депутат обласної ради Імберовський М.Ю.
Дата оприлюднення:
18.01.2017